• Nowy-1-1
  • aktualne promocje
  • 1
  • Nowy-2

 BADANIE JAKOŚCI PRACY SERCA I UKŁADU KRWIONOŚNEGO 

pulshsr11Badanie wykorzystuje program komputerowy PULS-HSR powstały w Zakładzie Fizyki Medycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Ryszarda Krzeminiewskiego.

Pulsoksymetria HSR to nowoczesna, nieinwazyjna i bezbolesna zaawansowana analiza fali pulsu, która dostarcza szczegółowych informacji o kondycji układu krążenia, a zwłaszcza o stanie tętnic i serca. Pomaga w porę wykryć zagrożenie takimi chorobami, jak arytmia serca, zmiany miażdżycowe, schorzenia układu oddechowego i wady w układzie krążenia. Wykrywa o wiele wcześniej, niż sami poczujemy, takie niedomagania jak: niedotlenienie organizmu, miażdżycę, arytmię serca, nadciśnienie tętnicze, stany przedzawałowe a nawet nadczynność tarczycy ,

Wskazania do korzystania z badania:

  •    profilaktyka chorób krążenia
  •    niewydolność oddechowa jawna lub jej podejrzenie
  •    monitorowanie stanu pacjenta przy kuracji z niewydolnością krążenia
  •    monitorowanie w trakcie każdego ciężkiego stanu

Metoda wykorzystuje zjawisko absorpcji promieniowania świetlnego przez hemoglobinę. Nasycona tlenem hemoglobina pochłania więcej promieniowania podczerwonego oraz mniej promieniowania czerwonego w porównaniu z hemoglobiną o niższym nasyceniu tlenem.
Do wykonywania pomiarów służy pulsoksymetr nakładany na palec, który pokazuje na swoim wyświetlaczu pomiar tętna (pulsu) i wysycenia krwi tlenem.

indeksssCzujnik pulsoksymetru składa się z dwóch źródeł światła (czerwonego o długości fali 660 nm oraz podczerwonego o długościach fal 905, 910 lub 940 nm) oraz odbiornika. Jako detektor używana jest fotodioda krzemowa. Układ mikroprocesorowy pulsoksymetru mierzy ilość promieniowania czerwonego oraz podczerwonego, które dotarło do elementu światłoczułego. Wartości te porównywane są z tabelami wyników i na tej podstawie określana jest zawartość tlenu we krwi.

Wynik badania pokazuje parametry wyznaczone z pomiaru fali pulsu metodą pulsoksymetrii HSR

Puls w normieWynik poprawny

Puls Arytmia

Wynik przy arytmii i miażdżycy

1. Puls.
Prawidłowy zakres wartości mieści się w granicach od 60 do 90 uderzeń na minutę. Jeżeli w spoczynku w kolejnych pomiarach powtarza się zbyt wolny lub zbyt szybki puls należy zwrócić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.
2. Wysycenie tlenem.
Jest to wskaźnik pokazujący procent wysycenia tlenem hemog
lobiny. Zakres jego prawidłowych wartości wynosi od 95% do 99%. W przypadku powtarzania się wartości poniżej 94% należy zwrócić się do lekarza w celu dalszej diagnostyki.wynik3 PULSOKS
3. Stosunek objętości komory do aorty.
Wskaźnik obliczany jako stosunek pola powierzchni pod falą pulsu HSR generowaną przez
lewą komorę serca do momentu zamknięcia zastawki aorty do pola powierzchni fali pulsu odpowiedzialnej za rozszerzającą się i kurczącą aortę. Informuje o podatności aorty na zmiany ciśnienia krwi wywołane skurczem lewej komory.
4. Zastawka aorty.
shutterstock_84539716-500x313 Wskaźnik obliczany jako stosunek wartości fali pulsu HSR w momencie zamykania zastawki aorty do maksymalnej amplitudy fali pulsu lewej komory.
5. Indeks pulsacji
Wskaźnik obliczany podobnie jak w badaniu Dopplera czyli stosunek różnicy maksimum-minimum amplitudy fali pulsu HSR lewej komory do wartości średniej fali pulsu pojedynczej ewolucji serca.
serce_budowa6. Dynamika komory
Wskaźnik będący stosunkiem prędkości narastania i spadku fali pulsu HSR lewej komory. Informuje o dynamice procesu tłoczenia krwi przez lewą komorę do aorty oraz podatności aorty na zmiany ciśnienia podczas skurczu lewej komory.
7. Dynamika arterii
 Wskaźnik będący sumą amplitud fali pulsu HSR poniżej i powyżej wartości średniej. Informuje o elastyczności i podatności układu krwionośnego na drodze komora-palec.

W przypadku pomiarów przeprowadzonych w spoczynku w pozycji sercepoziomej z ręką umieszczoną poziomo wzdłuż ciała i powtarzających się odchyleń od normy więcej niż trzech wskaźników, należy zwrócić się do lekarza celem potwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości w standardowym procesie diagnostycznym .

Analiza fali tętna (w skrócie PWA – Pulse Wave Analysis) jest rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia imagesldTętniczego (EHS) dla takich jednostek chorobowych jak:  nadciśnienie tętnicze, niewydolność układu krążenia, nadczynność tarczycy i inne. Dzięki tej analizie można ocenić stopień elastyczności naczyń krwionośnych, a zwłaszcza aorty, co ma duże znaczenie u osób chorujących na nadciśnienie tętnicze czy miażdżycę,