• Nowy-1-1
  • aktualne promocje
  • 1
  • Nowy-2

KWANTOWA DIAGNOSTYKA QUANTEC

BIOKOMUNIKACJA INSTRUMENTALNA- innowacyjna, szczegółowa diagnoza pola życia organizmu, a także obiektów nieożywionych. Wykorzystuje odkrycie, że organizmy żywe mają zdolność do komunikowania się między sobą, poza obszarami odczuwalnymi i mierzalnymi pięcioma zmysłami. Pozwala to na detekcję przyczyny danej dolegliwości i ustalenie programu naprawczego.

Urządzenie Quantec wykorzystując fenomen fizyki kwantowej- precyzyjnie diagnozuje wszelkie zaburzenia, a następnie daje dokładne wskazówki jak ustawić właściwy program naprawczy.

QUANTEC to pierwsze na świecie zautomatyzowane urządzenie dla celów biokomunikacji. Sercem jest dioda z “białym szumem”. Urządzenie ma możliwość skanowania biopoli zaledwie w kilka minut. Otrzymana analiza służy do poznania przyczyn chorób. Wynik jest obiektywny, gdyż operujący sprzętem nie ma żadnego wpływu na rezultat. Jednocześnie uzyskany wynik jest planem terapii, uwzględniającym wszystkie trzy płaszczyzny: fizyczną, mentalną i psychiczną. Ponadto, Quntekiem można napromieniowywać każdy dowolny obiekt docelowy, w celu stworzenia preparatu regulacyjnego.

Do badania wymagane jest zdjęcie twarzy lub obiektu (elektroniczne) oraz informacje z formularza. Z analizy elektronicznej dokonanej przez Quantec, można uzyskać informacje co zaszło, zachodzi w przestrzeni, którą przedstawia dane zdjęcie, a także o przyczynach zakłóceń.

Jeżeli zdjęcie przedstawia chory organizm, to program przedstawi przyczyny dolegliwości na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym. Uzyskany wynik jest planem regulacji zachwianej energetyki, uwzględniającym trzy płaszczyzny funkcjonowania.

Następnie tę indywidualną regulację przesyła się bezpośrednio do danej osoby lub koduje dowolne substancje jadalne, tworząc preparaty regulacyjne. Można również przesyłać regulację w formie cykli impulsów na odległość do danej osoby.