• Nowy-1-1
 • aktualne promocje
 • 1
 • Nowy-2

MAPA TOKSYCZNYCH OBCIĄŻEŃ

Badanie przeprowadzane jest za pomocą nowoczesnego urządzenia SALVIA (EAV- elektroakupunktura wg Volla) we współpracy z interfejsem komputerowym. Procedura oparta jest na wieloletnich badaniach dr Josefa Jonasza i służy do kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjenta.

Mapa Toksycznych Obciążeń organizmu, to inaczej pełna informacja na temat ilości i rodzaju toksyn, pasożytów, grzybów i innych zanieczyszczeń. Ich dokładna identyfikacja i umiejscowienie pozwala ustalić plan kierunkowanej detoksykacji przywracającej zdrowie i homeostazę.

PRZEBIEG BADANIA

Przy użyciu specjalistycznych elektrod terapeuta przeprowadza kilkadziesiąt pomiarów w określonych punktach na dłoni. Następnie uzyskiwana jest informacja o strefach patogennych oraz ogniskach zapalnych. Następnie terapeuta szczegółowo interpretuje otrzymane wyniki i stawia ostateczną diagnozę. Diagnostyka to pierwszy, najbardziej skomplikowany etap, ponieważ wymaga od terapeuty szerokiej wiedzy z zakresu cho­rób wewnętrznych, neurologii, toksykologii mikrobiologii, biochemii i fizjolo­gii. Drugi etap obejmuje konstrukcję programu naprawczego, gdzie w miarę potrzeb, terapeuta indywidualnie dobiera naturalne preparaty lecznicze lub oczyszczające.

 Wykonanie i interpretacja badania pozwala:

 • obecność określonych toksyn w organizmie człowieka
 • zbadać funkcjonowanie poszczególnych organów
 • przeprowadzić dobór suplementów, leków, kosmetyków
 • zbadać tolerancję na wszelkiego rodzaju preparaty, przedmioty, żywność
 • dokonać diagnostyki psychologicznej

Po badaniu Pacjent dostaje omówienie badania oraz dokładną informację jak postępować, gdy występują: różnorodne pasożyty, drożdżaki/ grzybice, chlamydię, alergie, syndrom przewlekłego zmęczenia, obciążenia patogenami, patologiczne zmiany skórne, problemy gastryczne, zaburzenia emocjonalne, skłonności nowotworowe, pozostałości chorób tropikalnych, zmiany zwyrodnieniowe i inne.

Badanie obejmuje:

 • Analizę przepływu energii przez wszystkie organy.
 • Właściwe badanie mapy toksycznych obciążeń.
 • Omówienie i szczegółową interpretację
 • Ustalenie planu terapeutycznego
 • Czas trwania do 2 godz.
 • Cena: 180zł