• Nowy-1-1
  • aktualne promocje
  • 1
  • Nowy-2

Program do kompleksowej diagnostyki

Aparat diagnostyczno- terapeutyczny sensitive imagoprzeznaczony do oceny stanu funkcjonalnego wszystkich układów fizjologicznych ustroju: sercowo- naczyniowego, oddechowego, trawiennego, reprodukcyjnego, kostno- mięśniowego, endokrynnego. Oddziałuje na ogniska zapalne i narządy za pomocą biorezonansu spektru zdrowych narządów, filtrów pasmowych, nozod inwertowanych, jak również uniwersalnej kamery magnetooptycznej. Procedura diagnostyki szybkościowej zakłada trzy kolejne etapy. Odczytanie informacji początkowych, ich analiza oraz spersonalizowany dobór preparatów i suplementów potrzebnych do likwidacji ogniska napięcia w organiźmie. Ponieważ aktywność elektryczna aktywność struktur podkorowych ma charakter nadsłaby, strefa podkorowa jest aktywizowana dodatkowo przez bodźce dźwiękowe, elektromagnetyczne (poprzez słuchawki) i wzrokowe.

diagnozaW charakterze aktywatorów wzrokowych występuje stała i intensywna zmiana pola barwy na tle którego znajduje się narząd badany. Sygnały, które nadchodzą z tworów podkorowych, zostają wzmacniane, przetwarzane na kod cyfrowy dostępny dla wgrania informacji do komputera oraz nakładane w postaci punktów określane są w zależności od stopnia nasilenia sygnału, który nadchodzi ze strefy podkorowej, co z kolei odbija stan funkcjonalny narządu- zdrowotność, różne stopnie napięcia funkcjonalnego albo wyrażone zmiany patologiczdoctorne. Następny etap diagnostyki szybkościowej zakłada dobór komputerowy różnych preparatów celem obniżenia stopnia napięcia w określonych narządach. Jeżeli stan ogólny narządu przy nałożeniu preparatu ulepsza się, to znaczy, że ten właśnie preparat może być zalecony pacjentowi jako najbardziej skuteczny. Oprócz tego aparatura i oprogramowanie pozwalają prowadzić terapię biorezonansową, w tym także przygotowanie spektronozod- substancji nasyconych nadsłabą aktywnością elektryczną odwrotną do aktywności elektromagnetycznej chorego narządu.

Podsumowując program obejmuje:

  1. Rozpoznanie stanu fizjologicznego praktycznie każdego układu fizjologicznego ustroju w maksymalnie krótkim czasie0 nie więcej niż 1.5 godziny.
  2. Wykrycie schorzenia w stadium przedklinicznym.
  3. Dobranie programu indywidualnego leczenia i profilaktyki chorób.
  4. Udzielenie pierwszej pomocy pacjentowi bez stosowania środków farmaceutycznych.

Przy zapisie z wydrukowanym kuponem rabatowym koszt 150 zł.